Badania

 • Kardio-med diagnostyka

  DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA:

  • badanie EKG

  • echo serca

  • holter EKG

  • holter ciśnieniowy

  • test wysiłkowy

  Zarejestruj się
 • Kardio-med pacjenci

  PROWADZĘ PACJENTÓW:

  z zaburzeniami rytmu serca

  z nadciśnieniem tętniczym

  z chorobą niedokrwienną serca

  z niewydolnością serca

  po ostrych zespołach wieńcowych

  po implantacji stymulatorów serca

  Zarejestruj się
 • Kardio-med pacjenci

  KWALIFIKUJĘ

  do koronarografii

  do operacji wad serca

  do implantacji stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i układów resynchronizujących

  Zarejestruj się